Restaurant Ses Taronges

Restaurant Ses Taronges
Disseny de logotip i cartes
Desde FNT'STC varem poder dissenyar la imatge i les cartes d'aquest restaurant situat a un lloc envejable, Sa Calobra. El nom ve donat perque es troba just en un conreu de tarongers enmig de la serra de tramuntana, just devora on acaba el torrent de pareis, per donar menjar mallorquí boníssim a tothom que s'aventuri a disfrutar d'aquell paratge.