Llibres de text AcFir

Llibres de text AcFir.
Maquetació llibres AcFir.
Aquest va ser un projecte complet, ja que a més de maquetar la informació, també vam fer les il·lustracions i gràfics que recolzen tota la part de text. Així vam fer il·lustracions del cos humà, de mitocondris o cadenes d'ADN, així com infografies més complexes.