International Medical Services

IMS
Naming i disseny de la imatge corporativa i elements de comunicació.
IMS és una empresa de serveis mèdics per a turistes, vam haver de treballar l'estructura de marca partint de International Medical Services i adaptant-la a les diferents ciutats on exerceix.